KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Fjordkultur

Fjordkultur og historie frå Sognefjorden

Kulturhistorie og informasjon om noverande tilbod i og rundt Sognefjorden. Med hovudfokus på Vik kommune.