KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING


Kontaktinformasjon

Stiftinga Kristian Otterskreds Motorsamling

Ein kan kontakte oss på telefon, epost eller via facebook.

Facebook sida finn ein lenkje til, nederst på sida.

Postadresse:

Stiftinga Kristian Otterskreds Motorsamling
c/o Tore Røyrvik
Villastrøket 9
6893 Vik i Sogn

Kontonummer: 3730 06 47279
Vipps: 612005

Epost: post@kristianotterskred.no
Telefon: 91605553