KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING


Informasjonskapslar

Innsamling av data og funksjonar

På oppdrag for slakteriet stiftinga Kristian Otterskreds Motorsamling samlar Linuxlars inn data med hjelp av informasjonskaslar.

Linuxlars samlar kun inn anonym data som Linuxlars og eigar av innhald på nettsider levert av Linuxlars har tilgang til. Ingen data som blir samla inn av Linuxlars blir seld eller delt med andre enn Linuxlars og eigar av domenet.

Innsamla data vert nytta til å halde oversikt over kor mange besøkande samt frå kva landsdel i kva land dei besøkjande kjem frå. Og til å optimalisere tenester, til dømes med at ein slepp å taste passord kvar gong eller med at ein kan sjå kva lenkjer ein har besøkt tidlegare.

Til innsamling av data vert det etiske vev analyseverktøyet Matomo nytta. Ønskjer du å vite meir om kva Matomo er for noko kan du lese på heimesida deira.

For applikasjonar levert av Linuxlars som er tilkopla facebook, google eller andre leverandørar som samlar inn data, fråskriv Linuxlars og eigar av nettstad seg alt ansvar.

Kristian Otterskreds Motorsamling gjev ingen garanti for programvare levert av andre og fråskriv seg alt ansvar på alle måtar når det gjeld feil opplysningar eller feil i forhold til programvare eller maskinvare.

Linuxlars jobbar alltid for å gje kunden den beste løysinga basert på tilgjengeleg kunnskap på det tidspunktet arbeidet vert utført. Og har levert desse tenestene til stiftinga Kristian Otterskreds Motorsamling

vev adresse: matomo.org