KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Vik: Museum for båtmotor

Kristian Otterskred

Norge Rundt reportasje frå 1997, med intervju der Kristian syner det nyopna museet i Vik.

Kjelde: norge-rundt.no