KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Dampvogn frå 1770

Båt og motor

Fransk dampvogn frå 1770. Eit svært tidleg motorisert framkomstmiddel.