KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Arnafjord: Dilla på gamle båtmotorar

Kristian Otterskred

I løpet av 1990 talet var det to Norge Rundt reportasjar med Kristian.

Dette er det første reportasjen, 1990, frå tida før Kristianhus, når heile samlinga var heime i Arnafjord.

Kjelde: norge-rundt.no