KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Traktor med råoljemotor

Båt og motor

Dette er ikkje noko båt, men ein svært tidlege traktor frå Italia med råoljemotor. Denne er med som eit døme på korleis råoljemotoren vart nytta utanfor Noreg.