KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Brødrene Øveraasen Motorfabrik og Mek. Verksted

Motorprodusent i Innlandet, Gjøvik

Publisert: 29. mai 2022 09:16
Teksten handler om: Båt og motor

Bedriften ble startet på Gjøvik av brødrene Even (1877–1948) og Hans Johannes (1883–1939) Øveraasen, fra gården Øveråsen i Vardal, vest for Gjøvik. I 1901 utvandret de til Wisconsin i USA. Der arbeidet de hos flere motorprodusenter og samlet erfaring på dette området. I 1907 kom de tilbake til Norge, og startet i mars 1908 motor-produksjon på Gjøvik, i følge Gjøviks Blad var den offisielle starten 14. April. I 1911 bygde de ny fabrikk, med eget jernstøperi. Even hadde ved sitt utenlandsopphold jobbet ved en større motorfabrikk som mekaniker, og senere som tegner og konstruktør.

Fabrikken ble etter sigende startet under svært beskjedne forhold, de leide Wangs sag og høvleri lagerhus fra kommunen, og innredet det til et verksted. De ansatte noen få mann, og startet med å produsere noen båtmotorer, mens de utviklet en landbruks-motor. I 1918 kom Det Oversøiske Compagnies investeringsarm inn som en stor eier, og fikk med det enerett til all eksport av motorer fra Brødrene Øveråsen.Det har vært vanskelig å finne tall for størrelsen på eksporten, men den har neppe utgjort en stor del av produksjonen. Den første Trygg-motoren var på 2 HK. Bedriften produserte både råoljemotorer og forgasser-motorer både til stasjonært bruk, og båtmotorer. Motorene til landbruket hadde fordampingskjøling, ble solgt under merkenavnet «Trygg».

Øveråsen la ned produksjon av motorer i 1958, men er enda i dag en stor leverandør av snøfresere til industrielt bruk. Blant anna vert snøfresarar av typen Øveråsen nytta på Vikjafjellet, for å halde vegen open.

Stiftinga Kristian Otterskreds Motorsamling har heile 20 Øveraasen motorar av typen Trygg og Viking, For å lese meir historie om Øveraasen og motorane i samlinga, sjå PDF lenkja: KOM: Øveraasen - Brosjyre.

<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/BVxajWq-NU4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Skrive av: mtdb.no

Pdf: KOM: Øveraasen - Brosjyre

Eksternt innhald: overaasen.no