KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING


MS Arnafjord

Tilbake i Vik

Publisert: 20. mai 2022 21:55
Teksten handler om: Informasjon,

MS Arnafjord kom i kveld, 20 mai 2022 tilbake til Vik, etter å ha vore på slipp og vedlikehald på Jensaneset i Sagvåg, på Stord.

Båten kjem til å vere stasjonert på kaien utanfor Kristianhus heile sommaren, fram til den skal ned til Bergen og vere med på Fjordsteam i byrjinga av august. Det vil frå no av vere mogleg å besøke båten og tinge turar i løpet av sommaren. Det vil blant anna vere mogleg å komme ombord under Gamalostfestivalen.

Ein å bestille tur kan ein kontakte Stiftinga MS Arnafjord ved Morten Røyrvik på telefon 91613271.


Skrive av: Lars K. Hansen

Lat att