KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Åtti-fem/85

Trygg

Nummer: 85
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 430136
Fabrikat: Trygg
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1948
Storleik: 18 - 22 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Brukt dagleg for å drive sagbruk på garden Alsmo i Luster, 1950 - 1964. Etter det var motoren mindre brukt.

Kjøpt ny i 1950 for å driva sagbruk. Prisen var 7000,-

Motoren vert oppvarma med fyrlampe for start og går på diesel.

Seinare år har motoren vore og er i bruk ved Kristian Otterskreds Motorsamling for demostrasjons bruk.

Bruksområde: Sagbruk