KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Åtti-tre/83

DEUTZ

Nummer: 83
Objekt: Vinsjmotor
Fabrikat: DEUTZ
Type: Otto diesel
Nasjonalitet: Tyskland
Produksjonsår: 1950
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Bygg & Anleggsdrift, Sogndal eigde motoren som vart brukt på ein vinsj.

Ivar Ødegård var tilsett og hadde med bruken å gjere. Siste plassen var skraping av botnen på vassverk i Florø, Sagavatnet. Motoren kom så på lager . Under opprydding i 1988 vart vinsjen kasta, og motoren gitt til Kristian Otterskred.

Bruksområde: Vinsjmotor i båt