KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Seksti-åtte/68

Mannheim

Nummer: 68
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 38440
Fabrikat: Mannheim
Nasjonalitet: Tyskland
Produksjonsår: 1938
Storleik: 9
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Fyrste eigar var Håland frå Nordeide som brukte den til å driva ein eigen konstruert ved kløyvar, der ei øks var montert på eit hjul.

Einar Berge, Nordeide, kjøpte så motoren og brukte den til å skjera bjørke plank på ei sag. Sidan vart motoren flytta til ei sag på Berge (Nordeide). Men det var for lite kraft til å drive denne saga, så motoren vart skifta ut. Motoren var igang til omlag 1992,

Bruksområde: Sagbruk - vedkløyvar