KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Seksti-sju/67

Wichmann

Nummer: 67
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 3657
Fabrikat: Wichmann
Type: 2 Z
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1947
Storleik: 15
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Brukt som drivmotor i eit Fyrtårn på Mørekysten. Aktuelle fyrtårn kan ha vore Alnes, Synes, Rundøy, osv.. Det store drivhjulet har spor i seg og syner at motoren har vore nytta til aggregat og ikkje i båt.

Sidan vart motoren kjøpt til eit sagbruk i Vetlefjorden, eigd av Hans Ulvestad. Han kjøpte motoren etter å ha sett den avertert i ei avis, og forhandla med ei svært venleg dame i "satt" alder som gav truverdige opplysningar.

Bruksområde: Drivmotor på fyrtårn/sagbruk