KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Førti/40

Rap / Rapp

Nummer: 40
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Rap / Rapp
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1916
Storleik: 8
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Brørne Johannes, Jonas og Knut Landøy frå Verlandet kjøpte rundt 1930 ein 30' spisstemning for å driva småfiske, line, krabbe og hummer. Jonas og Knut vart under krigen sendt i tysk fangeleir der Knut omkom. Jonas kom seg heimatt men døydde kort etter. Rundt 1950 vart båten selt til Bendik Bråstad som hadde planar om å nytta motoren til vinsj på slippen. Seinare kom motoren på eit sagbruk i Leirvik, der den var i bruk til straumen kom rundt 1956.

Bruksområde: Fiske/sagbruk