KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Fem/5

Trygg

Nummer: 5
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 2037
Fabrikat: Trygg
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1935
Storleik: 16 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Motoren har vore drivkraft i eit sagbruk på Nordeide i tida 1939 — 1965 (omlag), og i ettertid vore lagra under pressenning. Ingen problem med det tekniske i 25 år.

Bruksområde: Sagbruk