KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Sekshundre-femti-ein/651

Reisande

Nummer: 651
Objekt: Handtverk
Fabrikat: Reisande
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Visp, laga av tråd.

Bruksområde: Hushaldning