KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Sekshundre-femti/650

Reisande

Nummer: 650
Objekt: Handtverk
Fabrikat: Reisande
Type: Kompeause
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Kompeause eller komleause. Det vil seie ause for raspeballar også kalla kompe eller komle.

Bruksområde: Hushaldning