KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Sekshundre-førti-åtte/648

Reisande

Nummer: 648
Objekt: Handtverk
Fabrikat: Reisande
Type: Flaskehaldar
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Flaskehaldar laga av tråd.

Bruksområde: Hushaldning