KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Sekshundre-førti-sju/647

Reisande

Nummer: 647
Objekt: Handtverk
Fabrikat: Reisande
Type: Parafin lampe
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Parafinlampe for vegg, laga av reisande.

Bruksområde: Hushaldning