KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

sekshundre-førti-fem/645

Ukjent

Nummer: 645
Objekt: Tater-handverk-verktøy
Fabrikat: Ukjent
Type: Bensinbrennar
Nasjonalitet: Tyskland
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Dette er ein bensinbrennar for å smelte loddetinn og anna arbeide som treng høg varme.

Bruksområde: Vertøy for handtverk