KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Trehundre-åtte/308

Skulemotor

Nummer: 308
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Skulemotor
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Dette er ein såkalla "skulemotor", det vil seie ein motor som er laga av maskinskule elevar. Hovudregel var at ein ikkje skulle nytta fabrikk produserte delar, men laga alt sjølv.

Bruksområde: Skulemotor