KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-sytti-seks/276

Atco

Nummer: 276
Objekt: Påhengs
Fabrikat: Atco
Nasjonalitet: Storbritania
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Motor for elvebåtar.