KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Sekshundre-trett-fire/634

Mercury

Nummer: 634
Objekt: Påhengsmotor
Fabrikat: Mercury
Nasjonalitet: USA
Storleik: 4,5 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus