KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Sekshundre-tretti-ein/631

Svalan

Nummer: 631
Objekt: Påhengs
Fabrikat: Svalan
Nasjonalitet: Sverige
Storleik: 2,5 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Denne motoren vart nytta i eit ferskvatn til fritidsbruk. Farten vart regulert med å stille på tenninga og propellen går alltid rundt, sia det ikkje er noko frikopling på denne motoren.

Propellen fall etter kvart av og den propellen som står på no er ikkje orginal.

Bruksområde: Ferie/fritid