KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-tjuve-seks/226

DEUTZ

Nummer: 226
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 732883
Fabrikat: DEUTZ
Nasjonalitet: Tyskland
Oppbevaringsstad: Kristianhus