KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-seksti-seks/266

Blackstone

Nummer: 266
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Blackstone
Nasjonalitet: Storbritania
Oppbevaringsstad: Kristianhus