KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-seksti-to/262

Kohler

Nummer: 262
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikat: Kohler
Nasjonalitet: USA
Oppbevaringsstad: Kristianhus