KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-femti-åtte/258

Jap

Nummer: 258
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikat: Jap
Nasjonalitet: Sverige
Oppbevaringsstad: Kristianhus