KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-femti/250

Jenbacher

Nummer: 250
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikat: Jenbacher
Nasjonalitet: Tyskland
Oppbevaringsstad: Arnafjord