KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-førti-ni/249

Ukjent

Nummer: 249
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikat: Ukjent
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Arnafjord