KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-førti-åtte/248

Ukjent

Nummer: 248
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Ukjent
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Arnafjord