KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-tretti-åtte/238

Ukjent

Nummer: 238
Objekt: Båt
Fabrikat: Ukjent
Type: Bindalsfæring
Nasjonalitet: Noreg
Storleik: 16 fot
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Bindalsbåt er en type nordlandsbåt bygd i Bindal. I Bindal er byggematerialet ofte gran, som i Trøndelag og i Rana, men også furu blir brukt. De større båtene kan gjøre opptil 16 knop på lens, og krysser ganske godt når det ikke er for mye bølger. Størrelser opptil nesten 50’ med åtte-ti årer (fembøring).

Ein annan ting som er kjenneteikn for desse Nordlandsbåtane er at dei er måla i forskjellige fargar etter kva område dei tilhøyrer.