KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-tretti-ein/231

Stuart

Nummer: 231
Objekt: motor
Fabrikat: Stuart
Nasjonalitet: Storbritania
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

motoren er på montert dynamo