KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-tjuve-fem/225

Trygg

Nummer: 225
Objekt: Vogn
Fabrikat: Trygg
Type: Vogn til Trygg motor
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Kristianhus