KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-tjuve-ein/221

FF

Nummer: 221
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 3584
Fabrikat: FF
Nasjonalitet: Danmark
Produksjonsår: 1939
Storleik: 3,5 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Har fungert som drivkraft for ei sprøyte