KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-sytten/217

Luth & Rosens

Nummer: 217
Objekt: Dampmaskin
Fabrikat: Luth & Rosens
Nasjonalitet: Sverige
Produksjonsår: 1905
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Dampmaskin bygd i Stockholm 1905 og stod i krigsskipet Oskar den 2 av Sverige. Båten var flaggskip i den svenske marinen under den første verdskrigen. Maskina er i dag i svært god stand. Det var 4 slike maskiner ombord, alle for å levere straum. Lager, akslingar m.m. er i funksjon. Det er utførd eit usedvanleg flott handverk.

Båten vart opp hoggen I 1947 og denne maskina er det einaste som er att frå båten, så vidt vi veit.

For å syne at maskina er I orden, vert ho i dag driven elektrisk.

Bruksområde: Krigsskip