KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-tretten/213

Wichmann

Nummer: 213
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Wichmann
Nasjonalitet: Noreg
Storleik: 50 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Dette er den nest største ein sylindrar motoren som var produsert hjå Wichmann motorfabrikk. Den som vart størt var 60 HK, men denne på 50 HK var meir populær.

Det vart mykje vibrasjon av slike store ein sylindrar motorar, difor kravde det at båten sin slik motor skulle stå var sterkt bygd.