KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-ni/209

Viking

Nummer: 209
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Viking
Nasjonalitet: Noreg
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Per Skophamar på Urnes kjøpte denne motoren til bruk i ein båt. Sidan vart motoren sett på ein vinsj til å dra båtar på land. I 1993 Selde han motoren til Oddvar Bakken som samla på motorar. Grunna plassmangel selde han denne vidare til Otterskred.

Bruksområde: Vinsjmotor