KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Tohundre-åtte/208

Sleipner

Nummer: 208
Objekt: Båtmotor
Fabrikk nummer: 8947
Fabrikat: Sleipner
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1942
Storleik: 11 HK
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Motoren har drive eit sagbruk på Urnes og vart sidan kjøpt av Per Skophamar. Han brukte ikkje motoren, og selde den vidare til Oddvar Bakken i 1993, Han samla på motorar, men selde den vidare til Otterskred grunna plassmangel. Dette er truleg den fyrste type dieselmotor Sleipnerfabrikken laga.

Bruksområde: Sagbruk