KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Fjorten/14

Heimdal

Nummer: 14
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Heimdal
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1936
Storleik: 11 - 14
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Denne motoren var i bruk i Askvoll frå 1936 og var eigd av same familien heile tida til KO kjøpte motoren.
Motoren har alltid vore i driftsmessig god stand. På full fart tek maskina inn vatn med hjelp av ein spesiell regulator. Motoren vart fornya ved fabrikk i 1954.

Motoren hadde friksjonskobl og 2-bl propel, med vridbare vinger.

Bruksområde: Fiske - skyssbåt