KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-nitti-fire/194

Wichmann

Nummer: 194
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Wichmann
Type: Z
Nasjonalitet: Noreg
Storleik: 6 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Motoren vart kjøpt ny av Norman Misje før å setjast i ei lita skøyte. Dette vart det ikkje noko av så motoren vart ståande lagra heilt til Otterskred kjøpte den i 1995.