KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-seksti-fire/164

Sabb

Nummer: 164
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Sabb
Type: D
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1961
Storleik: 6 - 12
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Kjørvik på Atløy kjøpte denne motoren ny i 1961 og monterte den i ein 28' snekke som han brukte på fiske. Båten Var bygd i Hardanger rundt 1925-30 som brønnbåt for transport av levande fisk. Han brukte båten fram til 1981, då han sette den på land. I 1991 selde han båten til Tore Kjosås. Men båten var i ein slik tilstand at den ikkje var sjødyktig lengre. Motoren vart seld vidare til Otterskred i 1993.

Bruksområde: Fiskebåt