KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-seksti-ein/161

Jap

Nummer: 161
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikat: Jap
Type: Mod. 6
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1956
Storleik: 6 HK
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Johannes Otterskred kjøpte-denne-motoren i 1956 saman med ein "Vossavinsj" frå Hordaland Mek, verkstad på Voss. Vinsjen brukte han på garden i Arnafjord for å trekkja høyvogn inn på låven. Vinsjen vart og lånt ut til naboar som drog tømmer med den. Kraftlaget brukte den til å setja opp kraftlinjer i området. I 1972 vart motoren skifta ut med ein elektrisk motor. Vinsjen er i bruk på garden enno

Bruksområde: Vinsj