KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Ti/10

Trygg

Nummer: 10
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 4245
Fabrikat: Trygg
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1948
Storleik: 14 - 16
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Brørne Ananias og Reinhardt Snilstveit kom att frå Amerika og kjøpte denne motoren for å driva sagbruk. I Amerika brukte dei liknande motorar. Begge to arbeidde ved saga til slutten av 60—talet. Motoren kan gå på parafin når den er godt varm.

Bruksområde: Sagbruk