KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-femti-ein/151

Marna

Nummer: 151
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Marna
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1959
Storleik: 6 HK
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Sverre D. Folkestad kjøpte ny motor til ein 16' Askvik loddebåt, brukt. Båten vart nytta på silde/brislingfiske på strekninga Mørekysten - Hardanger.

Båten var ny i 1952 og då utstyrt med 5 hk Marna. Båten kom i Folkestad si eige i 1954. Seinare kjøpte han Sabb diesel 10 hk til båten, og selde denne motoren til Kristian Otterskred si samling.

Bruksområde: Fiske