KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-tjuve-sju/127

Wisconsin

Nummer: 127
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 51327
Fabrikat: Wisconsin
Nasjonalitet: USA
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Torkjell Røyrvik kjøpe denne motoren til Røyrvikji saman med ein tromel vinsj frå Hordaland Mek. Verkstad på Voss i 1958. Denne vart brukt på garden tilsvarande ein traktor, til pakking, potetsetjing, gjødseltransport, slåtten 0.1.

Motoren var svært god i drift, men det var dyre reservedelar og i 1986 vart han skifta ut
med ein elektrisk motor.

Bruksområde: gardsarbeid