KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-tjuve-seks/126

British Seagull

Nummer: 126
Objekt: Påhengsmotor
Fabrikat: British Seagull
Nasjonalitet: Storbritania
Produksjonsår: 1960
Storleik: 2 - 3 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Motoren er brukt i samband med cab.cruiser. Sendt til Norge i 1985 og brukt på ein 16 ' færing. Motoren var svært lite vassprut mot forgassaren, og difor lite tenleg til vestnorske tilhøve. Han vart etter nokre år sett bort, og i 1991 gitt til Kristian Otterskred.

Bruksområde: Fritid