KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-tjuve-to/122

Trygg

Nummer: 122
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 3787
Fabrikat: Trygg
Type: YO
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1938
Storleik: 7 - 8 HK
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Motoren vart kjøpt til Måren etter krigen og dreiv hovudsakleg eit sagbruk. Straumen kom i 1952, men motoren var i drift også ei tid etter det.

Bruksområde: Sagbruk