KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-fjorten/114

Waterloo

Nummer: 114
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 50880
Fabrikat: Waterloo
Nasjonalitet: USA
Produksjonsår: 1915
Storleik: 4 HK
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Brukt som sagbruksmotor på Farnes.