KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-elleve/111

Jap

Nummer: 111
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikat: Jap
Nasjonalitet: Storbritania
Storleik: 1,5 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Ingen historikk